Links

Persondataforordningen (Gdpr)

Understøtter Previsto GDPR?
Ja, Previsto understøtter persondataforordningen, også kendt som GDPR (General Data Protection Regulation)
GDPR er en EU-forordning, der har til formål at beskytte personoplysninger i EU. Forordningen trådte i kraft d. 25. maj 2018.
Med persondataforordningen stilles der skærpede krav til sikkerheden ved behandling af personfølsomme oplysninger i Den Europæiske Union. Persondataforordningen er gældende i samtlige EU-medlemslande, og vil optræde som primær retskilde, når det gælder behandling af persondata i Danmark.
Databehandleraftale
For at bruge vores service skal du acceptere vores databehandleraftale. Når du accepterer vores betingelser, accepterer du også vores databehandleraftale. Du behøver ikke at underskrive et seperat dokument.

Previsto’s engagement i forordningen

Vi gør en stor indsats for at leve op til forordningens skrappe krav. Det indebærer dels at vi sikrer os at data behandles på rette måde i henhold til den nye forordning, men også at vi er mere gennemsigtige omkring hvordan dine data gemmes og behandles i Previsto
Du kan læse mere om hvordan dine data bliver behandlet på vores side om Gdpr.