Serviceaftaler

Med serviceaftaler oprettes der gentagne opgaver med samme titel, beskrivelse og pris i Previsto. Når en serviceaftale oprettes eller ændres, bliver der automatisk oprettet opgaver i henhold til serviceaftalen.

Titel og beskrivelse

En serviceaftale kræver en beskrivelse af den opgave der skal udføres kontinuerligt. Du kan angive en titel og en udførlig beskrivelse af arbejdet der skal udføres. Titlen er en kort beskrivelse af opgavens indhold og vil blive brugt i oversigter, når kunden evt. bliver præsenteret for opgaven via notifikationer m.m. Beskrivelsen er derimod en udførlig forklaring af opgavens indhold, som er nødvendig viden for den person der skal udføre arbejdet. Kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger

Der skal altid angives en kontakt på en serviceaftale. Når du opretter en serviceaftale kan du søge efter den kunde serviceaftalen skal gælde for. Adressen vil automatisk afspejle kontaktens adresse.

Hvis du har behov for at serviceaftalen skal have en anden leveringsadresse end kundens egen adresse (og opgaverne dermed skal udføres på en anden adresse), kan du vælge det og angive leveringsadressen i stedet. LEveringsadresse

Planlægning

Previsto understøtter meget detaljerede regler for planlægning af serviceaftaler. Du kan bl.a. angive:

  • Dato for serviceaftalens start
  • Hvor ofte serviceaftalen skal gentages (fx. hver første mandag i måneden)
  • Hvornår serviceaftalen skal slutte
  • Om opgaverne skal planlægges fleksibelt (så systemet kan optimere planlægningen bedre)
  • Hvilke medarbejdere der kan udføre opgaverne
  • Om serviceaftalen har underopgaver

Planlægning