Links

Variabler

Variabler der kan bruges i tekster i Previsto
Det er muligt at gøre brug af nogle særlige variabler i Previsto for at inkludere data fra systemet i diverse tekster.

Opgavebeskrivelse - og varelinjer

Når du i Previsto opretter en aftale eller en opgave, skal du angive en beskrivelse af opgaven. Denne beskrivelse bliver også anvendt på varelinjer i fakturaer. I nogle tilfælde er der behov for at få nogle data med fra systemet når fakturaen dannes og det er derfor muligt at anvende variabler i beskrivelsen.
Variablerne angives i teksten på følgende måde: ${<variabel>}. F.eks. kan en beskrivelse med dato for udførelse af en opgave angives på følgende måde: Udvendig pudsning den ${date} hvor date. er variablen.

Tilgængelige variabler

Variabel
Beskrivelse
Eksempel
date
Dato for opgavens udførelse
Udvendig pudsning den ${date}
organization.name
Navnet på virksomheden
Pudsning foretaget af ${organization.name}
organization.phone
Telefonnummer på virksomheden
Pudsning udført. Kontakt ${organization.phone}
organization.email
Email på virksomheden
Pudsning udført. Kontakt ${organization.email}