Variabler

Variabler der kan bruges i tekster i Previsto

Det er muligt at gøre brug af nogle særlige variabler i Previsto for at inkludere data fra systemet i diverse tekster.

Opgavebeskrivelse - og varelinjer

Når du i Previsto opretter en aftale eller en opgave, skal du angive en beskrivelse af opgaven. Denne beskrivelse bliver også anvendt på varelinjer i fakturaer. I nogle tilfælde er der behov for at få nogle data med fra systemet når fakturaen dannes og det er derfor muligt at anvende variabler i beskrivelsen.

Variablerne angives i teksten på følgende måde: ${<variabel>}. F.eks. kan en beskrivelse med dato for udførelse af en opgave angives på følgende måde: Udvendig pudsning den ${date} hvor date. er variablen.

Tilgængelige variabler

Variabel

Beskrivelse

Eksempel

date

Dato for opgavens udførelse

Udvendig pudsning den ${date}

organization.name

Navnet på virksomheden

Pudsning foretaget af ${organization.name}

organization.phone

Telefonnummer på virksomheden

Pudsning udført. Kontakt ${organization.phone}

organization.email

Email på virksomheden

Pudsning udført. Kontakt ${organization.email}