Påbegynd og udfør arbejde

Last updated last month

Påbegynd arbejde og angiv når det er udført - så kan arbejdet faktureres og du kan se hvor langt du er kommet.

Når du er i gang med din arbejdsdag er det godt at holde styr på hvor langt du er kommet efterhånden som dagen skrider frem. Det giver Previsto dig mulighed for direkte i planen.

Du kan påbegynde og gennemføre arbejds direkte i planen

Påbegynd arbejde

Dette trin er valgfrit. Når du vælger Påbegynd bliver opgaven markeret til at være igang og starttidspunkt bliver sat til nuværende tidspunkt. Herefter vil du løbende kunne se hvor mange minutter du har været i gang med opgaven og den forløbne tid vil blive taget i betragtning når du efterfølgende gennemfører opgaven.

Bemærk at det ikke er nødvendigt at vælge Påbegynd for at markere arbejde som gennemført. Men når du gør det, giver det dig et mere præcist billede af hvor lang tid du har brugt på et givent stykke arbejde.

Markér arbejde udført

Du kan vælge at markere en enkelt aftale som gennemført eller hele ruten. Ofte vil en medarbejder markere arbejdet som udført via sin smartphone efterhånden som dagen forløber og du vil kunne se hvad der er udført og hvad der er sprunget over.

En enkelt opgave

Markér den enkelte aftale som gennemført

Ved at klikke på den enkelte kunde på kortet kan du markere arbejdet som udført og det vil straks efter fremgå af kortet.

Hele arbejdsplanen

I højre side over listen af kunder for dagen kan du markere alle kunder som gennemført. Det medfører at alle kunder du endnu ikke har behandlet på ruten vil blive markeret som gennemført på én gang og det vil straks efter fremgå af kortet.