Links

Aftaler og tilbud

Dine aftaler med kunderne er grundlag for dit arbejde.
Efter kunden er oprettet skal der oprettes aftaler på kunden. Du kan have et vilkårligt antal aftaler på hver kunde efter behov. Du kan oprette en aftale fra oversigten over en kunde ved at trykke på ‘+’ i bunden. Hvis du vil redigere en eksisterende aftale klikker du blot på aftalen i listen.
Se hvordan du opretter en aftale i følgende video. Detaljer om oprettelse af aftaler fortsætter på denne side efter videoen.
Denne fane indeholder de mest generelle informationer om din aftale.
Beskrivelse
Dette felt angiver arbejdets beskrivelse og vil blive vist alle steder hvor aftalen fremgår, fx. på medarbejderens smartphone, på udskrevet arbejdsseddeler og fakturaer til kunden.
Varighed
Angiver hvor lang tid det ca. tager at udføre arbejdet. Når Previsto planlægger arbejdet bruges denne information til at beregne længden af arbejdsdagen. Jo mere præcis denne information angives, desto bedre kan Previsto planlægge.
Beløb
Information om hvor meget det koster kunden at få udført arbejdet. Beløbet vil fremgå på medarbejderens smartphone eller udskrevet arbejdsseddel.
Aftaletype
Der kan for hver aftale vælges mellem 2 forskellige aftaletyper:
  • Almindelig: betyder at de opgaver der planlægges for aftalen frit kan planlægges.
  • Supplerende: betyder at opgaver for aftalen kun planlægges hvis der i forvejen er planlagt opgaver for andre aftaler hos kunden. Det kan f.eks. være ved tilfælde hvor der kun skal udføres en indvendig opgave hos en kunde når der i forvejen er planlagt at der skal udføres en udendørs opgave.

Meddelelse til kunden - forud for arbejdet og efter udført arbejde

Hvis angivet, vil teksten blive inkluderet som signaturtekst henholdsvis i påmindelser/varslinger der sendes til kunden før arbejdet udføres og i notifikationer efter opgaven er blevet udført.
Note til medarbejder
Dette felt kan indeholde uddybende beskrivelser vedr. opgaven som kunden ikke skal se. Tekst skrevet i dette felt vil være synlig for medarbejderen, men vil ikke komme med på fakturaen.
Denne fane angiver hvordan Previsto skal planlægge arbejdet.
Fremtidig planlægning
Angiver om aftalen fortsat skal planlægges. Hvis du slår fremtidig planlægning fra vil den ikke længere blive planlagt, men du er fri til at slå den til igen senere.
Næste gang
Giver dig mulighed for definere hvordan Previsto skal planlægge aftalen. Du kan vælge mellem Automatisk beregnet og Specifik dato.
  • Automatisk beregnet: Dette er den mest anvendte måde. Når aftalen er Automatisk beregnet får du mulighed for at angive et interval aftalen skal planlægges efter, f.eks. hver 4. uge, hver 2. måned eller andet. Du kan enda vælge at angive et mere specifikt interval – f.eks. den 1. tirsdag i hver 2. måned – hvis du har behov for det.
  • Specifik dato: Vælger du Specifik dato vil Previsto sørge for at arbejdet bliver planlagt præcis på denne dato – hverken før eller efter. Ønsker du at aftalen falder tilbage til at være Automatisk beregnet efter du har udført arbejdet næste gang, kan du krydse det af.
Klik på tjektegnet øverst til højre når aftalen er i orden.