Indstil arbejdstider

Indstil arbejdstider for virksomhedens medarbejdere

Indstil hvornår medarbejderne starter og slutter sine arbejdsdage. Previsto optimerer arbejdsruterne, så alle kunder nås inden for den angivne arbejdstid.

Indstil arbejdstid

  1. Klik på “Medarbejdere” i menuen.

  2. Klik på den medarbejder du vil redigere.

  3. Angiv for hver ugedag hvor hvornår arbejsdagen starter og hvornår den slutter.

Som udgangspunkt er arbejdsdage sat til at starte kl. 7:30 og slutte kl. 15:00 på alle hverdage. Du kan justere det til efter behov. Angiv samme start- og sluttidspunkt for de dage hvor medarbejderen ikke arbejder.

Ferie, fridage og dage med justeret arbejdstid

Under fanen Kalender kan du justere dage der afviger fra din normale ugerytme. Du kan f.eks. angive perioder med ferie, enkelte fridage eller arbejdsdage hvor du arbejder på andres tidspunkter end normalt.

Du kan enda sætte det op som en regel for afvigelser der gentager sig med et bestemt interval. Det kunne f.eks. være en månedlig fridag, en kort fredag hver anden uge osv.